SIEMENS HiPath 4000

SIEMENS HiPath 4000
SIEMENS HiPath 4000

minibus with driver

Bugün için haberleşme ihtiyaçlarına baktığımız zaman, telefon etmenin çok ötesine taşınmış olduğunu görmekteyiz. Artık haberleşme şebekelerinde, kurumsal iş süreçlerine katkı sağlayan, verimliliği arttıran yeni özelliklerin ve uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. HiPath 4000 Gerçek Zamanlı IP Haberleşme Sistemi, orta ve büyük ölçekli şebekelerde, IP tabanlı haberleşmenin avantajlarını, TDM tabanlı haberleşmenin yüksek güvenirliliği ve performansı ile birleştirmektedir.
Siemens Hipath 4000 Santral

HiPath 4000, mevcut ve yeni yatırımlar için çok geniş seçenekler, esnek genişleme ve daha yüksek katma değerli uygulamalara geçme imkanları sağlamaktadır.

HiPath 4000 ile her kurum kendi yaklaşımını belirleyebilir. Günümüzde her kurum için tek bir çözüm yoktur, fakat her kurum için doğru bir çözüm vardır,. HiPath 4000, ihtiyaçlara göre IP tabanlı, TDM tabanlı ya da ikisinin de aynı anda kullanıldığı şebekeleri destekler. Bugün sizin için doğru çözüm bu üç yapıdan herhangi biri olabilir ve bu durum ileride tamamıyla değişebilir ama HiPath 4000 sizin için her zaman doğru çözüm olacaktır.

  SIEMENS HiPath 4000 Özellikler
 • 2.000 hat kapasiteli HiPath 4300 (IP ya da TDM)
 • 12.000 hat kapasiteli HiPath 4500 (IP ya da TDM)
 • Gerekmesi durumunda birden fazla HiPath sistemi tek bir şebekede toplamak suretiyle 100.000 hat kapasitesi
 • Hem TDM telefonlar hem de IP telefonların ve PC tabanlı telefonların desteklendiği IP yakınsama platformu
 • Yüksek erişilebilirlik
 • Web tabanlı, merkezi yönetim
 • Limitsiz genişleme imkanı
 • Çok geniş mobil çözümler
 • SIEMENS HiPath 4000 Faydaları
 • Gerçek zamanlı IP haberleşme
 • IP Dağıtık yapı
 • Tek sistem görüntüsü ve bu sayede daha az yönetim ihtiyacı
 • CorNet IP sayesinde uçtan uca geniş özellikler
 • Yatırımın Korunması: Mevcut Hicom 300 E/H sistemlerin kolayca HiPath 4000’e migrasyon imkanı
2017-03-20T11:09:01+00:00