NexPBX Santral Özellikleri

NexPBX Santral Özellikleri

NexPBX Telefon Santrali kullancı arayüzü kişilerin dünyanın heryerinden internet üstünden kişisel ayarlarını değiştirmelerini, aramalarını kontrol etmelerini, ses mesajlarını dinlemelerini ve diğer tüm özelliklere ulaşmalarını sağlar.

NexPBX Telefon Santralinin Özellikleri ?

NexPBX’in tüm özellikleri yönetici konsolundan web arayüzü ile dünyanın her noktasından kontrol edilebilir.

NexPBX’in en önemli özellikleri şunlardır;
  • Otomatik robot Operatör
  • Sesli Mesaj Sistemi
NexPBX Otomatik Robot Operatör

İnterkatif Sesli Cevaplama Sistemine (IVR) sahip olan NexPBX kullanıcı veya dahili hat seviyesinde sesli cevaplama desteği sunar. Otomatik Robot Operatör’ün özellikleri şunlardır:

Cevaplama: NexPBX, gelen telefon aramalarına cevap veren bir sekreter olsa da olmazsa da kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sadece iş saatlerinden sonra ve tatillerde aktif hale getirilebileceği gibi, aynı zamanda sadece telefon belirlenen sayıda çaldıktan sonra etkinleşen bir sekreter konsolu olarak da kullanılabilir.

İsim Çevirme NexPBX otomatik robot operatörü, arayanların dahili hattı bilmeseler bile aradıkları kişiye yönlendirilebilmesini sağlar. Bu özellik, kayıtlarda ad veya soyada göre arama yapmayı sağlar.

Dahili Hat Numarası Çevirme Arama yapan kişi eğer doğru dahili hat numarasını biliyorsa çabucak uygun kişiye bağlanabilir.

Grup Çevirme NexPBX, dışarıdan arayanların doğrudan bir grubun otomatik konsola (auto attendant) yönlendirilebilmesini sağlar. NexPBX otomatik robot operatörü grup veya departman seviyesinde seçici olarak etkinleştirilebilir veya günün saatine bağlı olarak özel mesajlar (örneğin, mesai harici saatler, departman toplantıları, yemek saatleri, vb.) sunabilir.

Bilgi Mesajları NexPBX otomatik robot operatörü, telefon menüsü bazında spesifik bilgi mesajları sunmak için kullanılabilir (sesli mesaj kaydedilmeden).

Özel Arama Yönlendirme Bu özellik, seçenekler ve bilgi mesajları için karmaşık bir menü / alt menü sistemi yaratılmasına izin verir. Otomatik Arama Dağıtımı bir grup veya departmanda bir sonraki müsait personele otomatik yönlendirme sağlar.
Sesli Mesaj Sistemi

NexPBX, tüm standart telefonla sesli mesaj özelliklerini destekler. Ancak grafiksel kullanıcı arabirimi sayesinde, sesli mesaj daha kullanışlı ve yönetimi kolay hale getirilmiştir.

Web tabanlı : Kullanıcı bir sesli mesaj aldığında, NexPBX bunu kullancılarına e-mail yolu ile bildirebilir. Sesli Mesaj sistemi kullanıcıların sesli mesajları İnternet üzerinden görsel olarak sıralayıp yönetmesini sağlar. Her bir sesli mesajda arayan kimliği, mesajın tarih ve saati, mesajla ilişkili metinler ve mesaj süresi bilgileri vardır.

Güvenlik NexPBX güvenliği kullanıcı PIN numarası ile sağlanır. Çoklu Karşılama Mesaj sistemi ile kullanıcı, farklı durumlara göre dinletilecek birçok sesli karşılama mesajı tanımlayabilir.

Sayısız Özelliklerden Bazıları
Çeşitli Posta Kutusu Türleri

Firma Rehberi – mevcut kullanıcıların rehber numaralarını listeleyen bilgi mesajları;

Misafir Posta Kutusu – kalıcı bir rehber numarası olmayanların posta kutuları;

Genel Posta Kutusu – spesifik bir kullanıcıya gönderilmemiş mesajların bulunduğu posta kutusu;

Kişisel Posta Kutuları – bunlar, bir rehber numarasına sahip kullanıcılara ait posta kutularıdır.
Sesli Mesajlara Bakma /Dinleme/Depolama/Silme

Sesli mesajlar telefondan veya PC hoparlörlerinden dinlenebilir. Aynı zamanda mesajlara bakılabilir, depolanabilir ve silinebilir.

E-posta Adresine Sesli Mesaj İletimi Kullanıcılar, sesli mesajlarının e-posta hesaplarına bir ses dosyası eki olarak gönderilmesini sağlayabilir. Sesli mesajlar sürekli veya geçici olarak e-posta adresine gönderilebilir. Böylece, kullanıcıya yönetimi kolay tek-tipleştirilmiş bir mesajlaşma sistemi sunulur.

E-posta Aracılığıyla Sesli Mesaj Bildirimi Kullanıcılar, yeni bir sesli mesaj alındığında e-posta adreslerine sadece özel bildirim içeren (ses dosyası eki içermeyen) bir e-posta gönderilmesini sağlayabilir. Bu sayede e-posta, cep telefonu veya çağrı cihazı aracılığıyla anında bilgi alabilirler.

Arama Kullanıcılar, tek tıklamayla mesajı gönderen kişiyi arayabilir.

Sadece Bilgi İçeren Posta Kutusu Posta kutuları, sesli mesaj kaydetmeden sadece bilgi mesajları sunmak üzere ayarlanabilir. Bu çözüm, bir grubun posta kutusuna otomatik konsolu yönlendirmede kullanılabilir.
Konferans Görüşme Sistemi

Herkese Açık Konferanslar NexPBX konferans görüşme sistemi, isteyen herkesin katılabileceği konferans odaları oluşturabilir. Erişim kontrol listeleri kullanılabilir.

Özel Konferanslar -sadece kısıtlı sayıda kullanıcının katılabileceği parola korumalı konferanslardır.

Konferans Kaydı -Sistem, konferansların tümünün ileride incelenmek üzere kaydedilmesine izin verir. Kayıtlı tüm veriler dijital formatta depolanır.

Gerçek Zamanlı Konferans Yönetimi -Yöneticiler bir konferans odası yaratabilir ve silebilir. Bir konferans odasında dinamik bir şekilde kullanıcı ekleme ve silme işlemleri yapabilirler. Tüm bunlar bir online Web konsolu aracılığıyla yapılır.

NeXPBX Bitmeyen Diğer Özellikler

Arama Parkı Giren aramalar, yapılacak işlemler için belirli bir kuyruğa yerleştirilebilir.

Arama Bekletme Aramalar, aynı kişi veya başka kişilerin işlemlerini yapmak için istenildiği zaman bekletilebilir.

Arama Transferi Aramalar başka bir iç hata veya gruba aktarılabilir.

Tercihler – Hızlı Çevirme, DND Hızlı çevirme özelliği, yöneticilerin sistem seviyesinde NexPBX ‘e bağlı herhangi bir telefon terminalinin kullanabileceği çevirme kodları hazırlamasına izin verir. DND (Do Not Disturb – rahatsız etmeyin) özelliği kullanıcıların giren aramaları telefonları çalmadan geri çevirmelerini sağlar. Kullanıcının posta kutusuna otomatik aktarma yapılabilir.

Grup Planlamalarında Çeşitlilik NexPBX aramaların H323/SIP/PBX/PSTN planlamasında Dönüşümlü, Ardışık veya Yayınlamalı modlarını sunar. Rotary (Dönüşümlü)- PBX, boş bir terminal bulana kadar bir gruptaki terminallere bağlanmaya çalışır. Terminal seçilmesinde belirlenen bir sıra yoktur. Sequential (Ardışık)- NexPBX, tüm terminalleri deneyene kadar bir öncelik listesine göre terminallere bağlanmaya çalışır. Bundan sonra bu işlem tekrarlanabilir veya arama bir sesli mesaja yönlendirilebilir. Broadcast (Yayınlamalı)- Bir gruptaki terminallerin her birini eşzamanlı olarak çaldırılır. Eğer bir arama bağlanamazsa, bekleme sırasına eklenir. Bir terminal aramayı kabul etmek için hazır olduğunda, sistem aramayı bu terminale yönlendirir.

Kapsamlı Çağrı Kayıt Sistemi, ileride başvuru yapılabilmesi için ayrıntılı arama kaydının tutulmasını sağlar.

Kolay Entegrasyon ve Genişleme NexPBX, 256 kadar’a kadar iç hat ve dış hattı detekler ama bu sayı yetmediği takdirde eklenecek yeni NexPBX’lerle dilendiği kara arttırıalbilir.

2010-12-17T21:18:59+00:00