KAREL MS128 Telefon Santrali

KAREL MS128 Telefon Santrali

  Genel Özellikleri
  • MS128, modüler yapısıyla, otel, tatil köyü, hastane, fabrika gibi orta-büyük kapasiteli işyerleri ve işletmeler için uygun iletişim çözümüdür.
  • Modüler
  • 4 – 20 dış hat ve 12 – 124 dahili abone kapasite seçenekleri
  • 100’ün üzerinde programlanabilir kullanım özelliği
  • Servis ve bakım hizmetlerinde uzaktan programlama kolaylığı
  Kullanım Özellikleri
  • Otomatik dış hat bekletme
  • Otomatik sistem kontrolü
  • Çağrı kısıtlama
  • Doğrudan aboneye erişim
  • Farklı zil kadansları
  • Harici çağrı yönlendirme
  • En ucuz tarifeye yönlendirme (LCR)
  • Dış hat erişim grupları
  • Otomatik dış hat açma
  • Gece servisi
  • Paralel operatörler
  • Sistem parametrelerini raporlama
  • Elektrik kesintisinde dış hat-iç hat bağlama
  • Uzaktan programlama
  • Dahili abone grupları
  • Seri çağrı transferi
  • Sistem yetkilisi
  • Zaman ve tarife tabloları
  • MF/DP arama
  Yazılım Özellikleri
  • Otomatik arama
  • Meşgul aboneyi uyarma
  • Sıraya girme (meşgul dış hat-meşgul abone-cevapsız çağrı)
  • Çağrı bekletme
  • Çağrı park etme
  • Çağrı aktarma
  • Şef sekreter gruplama
  • Konferans
  • Rahatsız edilmeme
  • Diyafon bağlantısı
  • Kapı açma
  • Esnek numaralandırma
  • Çağrı yönlendirme; bütün çağrılar, gece servisinde, meşgul abone
  • Acil hat
  • Bilgi alma
  • Araya girme
  • Dış hat alma
  • Dış hat-dış hat bağlama
  • Son numara tekrarı
  • Anons
  • Şifre kullanımı
  • Telefon kilitleme
  • Çağrı yakalama
  • Bekletme müziği
  • Hatırlatma/ Uyandırma servisi
  • Ses seviyesi ayarı
  Otel Özellikleri
  • Otel odası abonesi belirleme
  • Check in-Check out
  • Otel odası durumu (dolu, boş, rezerve)
  • Oda görüntüleme (temiz, kirli, temizleniyor)
  • Yer belirtme servisi
  • Süre kısıtlaması
  • Arama yetki seviyesi
  • Arayan numarayı gösterme (CLIP)
  • Arayan numarayı kısıtlama (CLIR)
  • Aranan numarayı gösterme (CDLP)
  • Aranan numara kısıtlaması (COLR)
  • Ücretlendirme; çağrı başında (AOC-S), çağrı esnasında (AOC-O), çağrı sonunda (AOC-E)
  • Çoklu abone numaralandırma (MSN)
  • Direkt dahili arama (DDI)
  • Noktadan-noktaya bağlantı
  • Noktadan-çok noktaya bağlantı
  • Network mesajlarının gösterilmesi
  • download film A Dog’s Purpose 2017

   ek olarak aşağıda listelenen santral çözümleri ile daha kapsamlı kullanabilirsiniz.
   Ürünle Kullanabileceğiniz Çözümler
   En ucuz tarifeye yönlendirme (LCR), ISDN adaptörü ile ISDN servislerinden yararlanabilme, Net-CM raporlama yazılımı ile telefon trafiğinin ücret ve sürelerine ilişkin bilgilerin bilgisayar monitöründen takibi sayesinde, daha verimli ve ekonomik haberleşme
   Net-Konsol (CTI) yazılımı ile kullanıcının telefon üzerinden numara tuşlayarak yaptığı işlemleri bilgisayar ekranından da izleyebilmesiyle bir çok santral özelliğinin hızlı ve etkin kullanımı Seri yazıcı arabirimi ile abone görüşmelerinin süresel ve ücretsel dökümünü normal yazıcıdan alabilme
   Otel servisleri
   DECT ve dahili çağrı sistemi ile iletişiminize hareket özgürlüğü
   Robot operatör ve sesli mesaj kutusu ile, telefon operatörünü meşgul etmeden abonelere doğrudan ulaşma ve mesaj bırakabilme

2017-05-16T19:27:25+00:00